Underdirektør Bjørn Iversen, Forsikring & Pension:

Forsikringsselskaberne ønsker at bekæmpe hæleri, bl.a. fordi de ærlige kunder kommer til at betale højere forsikringspræmier på grund af andres hæleri.

Forsikringserhvervet har også et ansvar for at begrænse kriminalitet og for at gøre opmærksom på, at hæleri er lige så strafbart og lige så kriminelt som tyveri. Derfor står Forsikring & Pension bag den lokale kampagne Henry's Hælerbar i tæt samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd, Aalborg Politi, Aalborg Kommune og andre lokale kræfter i Aalborg.

Forsikringsselskaberne deltager også i det kriminalpræventive arbejde, fordi de gerne vil bidrage med viden og information, og fordi de gerne vil være et serviceorgan for borgerne.

– Vores opgave er at være til rådighed for borgerne, hvis de har brug for svar på forsikringsmæssige spørgsmål, men vi vil også gerne minde om, at den enkelte kan gøre meget for at sikre sine ejendele. Man regner med, at der i Danmark er over 60.000 ulåste hjem, hvilket er med til at give tyvene frit spil, fortæller underdirektø Bjørn Iversen, Forsikring & Pension.

Han opfordrer på forsikringsselskabernes vegne den enkelte borger til at bruge sin sunde fornuft og tænke sig om en ekstra gang, hvis man bliver tilbudt varer under mistænkelige omstændigheder og til uhørt lave priser.

 

Hælervarer top ti

Hvordan undgår du at blive hæler

Konkurrence

   

Tilbage