Med budskabet "Aalborg mod hæleri" sætter Aalborg i den kommende tid fokus på hæleri med kampagnen "Henry's Hælerbar".

Hæleri er et større problem, end man umiddelbart skulle tro. I professor Jørgen Goul Andersens undersøgelse "Lovene og mig" erkender 20 pct. af 18-29 årige mænd, at de har begået hæleri mindst én gang. For kvinder i samme aldersgruppe er tallet godt 10 pct. Og fra tidligere straffesager om hæleri kan man se, at det ikke alene er gruppen af kendte småkriminelle, der begår hæleri. Hæleri finder sted i alle samfundslag.

Hæleri er en berigelsesforbrydelse på lige fod med tyveri, og i princippet får man den samme straf for hæleri som for tyveri. Og man kan ikke klare frisag ved at hævde, at man ikke vidste, at varen var tyvekoster. For sagen er, at hvis man klart burde have indset, at der var tale om tyvekoster, så kan man blive straffet.

I befolkningen er der samtidig et bredt ønske om, at antallet af indbrud, tyverier og røverier skal begrænses. Så derfor er formålet med at sætte ind mod hæleri naturligvis også at forsøge at få nedbragt antallet af indbrudstyverier mv. For alt andet lige burde det forhold, at tyven ikke kan få afsat sine varer føre til færre indbrud. Bl.a. derfor går Det Kriminalpræventive Råd, Aalborg Politi, Aalborg Kommune og forsikringserhvervet ud med kampagnen "Henry's Hælerbar" (Aalborg mod hæleri).

Det er vores overbevisning, at borgere og erhvervsliv i Aalborg ønsker at få gjort noget ved hæleriet. Og vi er i forbindelse med planlægningen af kampagnen fra alle sider blevet mødt med stor imødekommenhed. I kampagnen vil der blive sat fokus på hæleri, og der vil blive informeret om, hvad man kan gøre for at undgå at blive fanget i en hælerifælde. På den måde kan hæleriet bekæmpes. Vi ønsker Aalborg held og lykke i kampen mod hæleri.

 

Læs interview med Flemming Kjær, Aalborg Politi

Interview med HENRY

Konkurrence

Pressemeddelelse

   
Tilbage