Hæleri er selvsagt ikke den form for kriminalitet, som politiet har nemmest ved at forhindre. Ud over det ressourcekrævende arbejde med efterforskning og optrævling satser politiet derfor først og fremmest på forebyggelse.

Kampagnen Henry's Hælerbar er et eksempel på den type kriminalpræventivt arbejde, som med en skæv vinkel forsøger at skubbe til befolkningens moral.

Hæleri statistik

Undersøgelse

Interview med HENRY

Konkurrence

Presse

Om Henry's Hælerbar

Links

 

Henry får Columbus Æg 2001

Aalborg mod hæleri, Af justitsminister Frank Jensen og professor dr. jur. Eva Smith, formand for Det Kriminalpræventive Råd

Hold dig fra Henry! af Henning G. Jensen, Borgmester i Aalborg Kommune

Læs interview med Flemming Kjær, Aalborg Politi

"Vi har også et ansvar" - læs interview med Bjørn Iversen, Forsikring & Pension